Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Ce documente emiteti clientilor si ce trebuie sa apara pe bonul fiscal

Ce documente emiteți clienților?

Cei care au obligația de a utiliza aparate de marcat fiscale emit și înmânează clienților exclusiv bonuri fiscale ca documente ce atestă plata contravalorii bunurilor livrate, dacă plata lor se face în numerar, card sau substitute de numerar cu o singură excepție: cea în care casa de marcat este stricată.
Această interdicție ridică unele probleme în aplicarea practică. Asta pentru că acum sunt cazuri în care se vând produse de 1000 lei unor firme, se emite factură pentru ele dar acestea achită în numerar doar 500 lei de exemplu, iar diferența o achită ulterior fie în numerar fie prin ordin de plată. Dacă ulterior achită în numerar, se pune întrebarea: ce bon fiscal îi mai emit eu? pentru că inițial i-am emis bon fiscal și factură pe întreaga valoare. În acest caz, sfatul meu este să încasați prin virament diferența și nu în numerar. Dacă vrea să vă achite în numerar, fragmentat, atunci ar fi bine să nu acceptați. Pentru că riscați prea mult. Fie achită integral în numerar fie, ulterior, achită diferența exclusiv prin virament.

La cererea clienților sunteți obligați să emiteți factură. Indiferent de valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, indiferent că pe bon apare sau nu codul de înregistrare în scopuri de TVA al clientului, indiferent de tipul clientului – populație, societate comercială, PFA, etc. Emiterea facturii pentru cumpărăturile efectuate de clienți nu poate fi refuzată sub nici un motiv și se face pe loc de către operatorul casei de marcat.

Dacă nu aveți obligația de a utiliza case de marcat și sunteți în una din situațiile de la literele f-l de mai sus (marcate cu asterix) sau casa de marcat este defectă aveți obligația de a emite chitanțe pentru orice încasare sau vânzare efectuată.

Care sunt elementele obligatorii ce trebuie să apară pe bonul fiscal?

Conform legii elementele minim obligatorii sunt:

– denumirea şi codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent;
– adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal;
– logotipul şi seria fiscală ale aparatului;
– numărul de ordine;
– data şi ora emiterii;
– denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat;
– preţul sau tariful unitar;
– cantitatea;
– valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă;
– valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;
– valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă;
– valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.
– unitatea de măsură
– codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului la solicitarea expresă a acestuia

După cum vedeți legea cere și a cerut întotdeauna ca pe bon să apară explicit denumirea bunurilor și serviciilor prestate. De aceea apariția a expresiilor de tip “Alimentare”, “Nealimentare”, “Electrice”, etc. este total ilegală.
Unitatea de măsură va fi obligatorie pe bonurile emise de casele de marcat cu jurnal electronic (cele se se vor pune în circulație abia în cursul acestui an). Pe cele existente acum, până la schimbarea lor, nu este obligatorie apariția unității de măsură. La fel este situația și în cazul codului de înregistrare în scopuri de TVA a beneficiarului. ATENȚIE! Nu orice cod de înregistrare fiscală ci doar codul de înregistrare în scopuri de TVA.