Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

In Monitorul Oficial nr. 319/30.03.2021 a fost publicat Ordinul nr. 435 al Presedintei ANAF prin care sunt legiferate calendarul conectarii caselor de marcat la server si procedura de conectare. Ordinul in cauza stabileste la art.2, ca obligaţia de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, revine operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura de conectare:

Operatorii economici se adresează distribuitorilor autorizați/unităților acreditate de service cu solicitarea intervenției acestora în scopul trecerii aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în profil online și implicit conectarea la sistemul informatic. Art. 6 din Anexa 1 a Ordinului mai sus amintit prevede ca importul fișierelor necesare conectarii (profil si certificat) se efectuează exclusiv de către tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unității acreditate pentru service.

Cum vom verifica daca aparatul de marcat transmite sau nu datele catre ANAF ?

Lunar, Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite către operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale, prin intermediul serviciului ”Spațiul Privat Virtual”, mesaje despre eventualele disfuncționalități privind fișierele. După realizarea conectării aparatului de marcat electronic fiscal la sistemul informatic, conform procedurii, operatorul economic deținător al aparatului de marcat, poate verifica, prin intermediul serviciului Spațiu Privat Virtual, eventuale mesaje pe care sistemul informatic le poate transmite, referitoare la disfuncționalitățile transmiterii fișierelor de la AMEF la sistemul informatic, conform prevederii art.2 alin.2) din Ordinului A.N.A.F. nr. 435/2021

RECOMANDARE: înregistrarea in SPV a operatorilor economici, pentru a beneficia de informațiile puse la dispoziție in cont ul de SPV

Calendarul conectarii:

Incepand cu 31 martie 2021, casele de marcat se vor conecta la serverul A.N.A.F. respectand urmatoarele termene limita:

a) până la data de 30.06.2021 operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;

b) până la data de 30.11.2021 operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici.

c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1.12.2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Pentru ce aparate de marcat electronice fiscale se realizează conectarea?

Pentru toate modelele de aparate de marcat electronice fiscale instalate în zonele deservite de rețelele de comunicații pentru care Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI București a eliberat aviz tehnic favorabil și, după caz, supliment de aviz, conform prevederilor legale stabilite la art.3, alin. (7) din OUG nr. 28/1999. Harta zonelor deservite de rețelele de comunicații publicată pe pagina oficială de internet a ANCOM poate fi consultată accesând link-ul următor: https://www.aisemnal.ro/home

Declaratie pentru casele de marcat instalate in zone nedeservite de retele de comunicatii

Operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii unei declarații cu respectarea următoarelor termene: a) marii contribuabili până la data de 30.06.2021 b) contribuabilii mici si mijlocii până la data de 30.11.2021

c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1.12.2021, în termen de 2 zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție gratuit pe site-ul ANAF în secțiunea „Descărcare Declarații” și se depune în format PDF, cu fișier XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Formularul F4110 este disponibil pe portalul ANAF, secțiunea „Servicii Online”, subsecțiunea „Descărcare Declarații” si se transmite prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro , după cum se procedează și în cazul celorlalte formulare incidente domeniului aparatelor de marcat electronice fiscale.

Cum vor transmite datele casele de marcat care nu pot fi conectate online la server (cele instalate in zone nedeservite de retele de comunicatii)

Se va face exportul de date din casa de marcat pe un mediu de stocare extern si se vor transmite la ANAF prin mijloace de transmitere la distanta, dupa ce vor fi validate si atasate la un PDF folosind aplicația pusă la dispoziție pe portalul ANAF, la fel ca pana acum