Noutati legislative

Modificarile cotelor TVA pe casa de marcat- 1 ianuarie 2023

Prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale,  publicată în Monitorul Oficial nr. 716 din data de 15 iulie 2022 , au fost aduse o serie de schimbări de regim fiscal care au efecte in utilizarea casei de marcat fiscale si incasarile cu cardul bancar prin POS.

Ce zice Legea…

  1. POS bancar

„ La articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (3) şi (3^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, aşa cum acestea sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care desfăşoară activităţi de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro în echivalent lei, au obligaţia să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor electronice. Prin activitatea de prestări de servicii, în sensul prezentului alineat, se înţelege operaţiunea definită la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3^1) Obligaţia de acceptare de către persoanele juridice prevăzute la alin. (3) a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, se naşte începând cu trimestrul următor celui în care încasările din cursul anului respectiv au depăşit pragul de 10.000 euro. Cursul de schimb valutar pentru determinarea echivalentului în lei este cel comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi a anului precedent.”

  1. Modificari cote TVA

„ La articolul 291 alineatul (2), literele e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (3) lit. k). Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri ”

Mai pe scurt…

POS bancar sau aplicatie de incasare cu cardul.

Obligaţia legala de a acepta ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii de acceptare a plăţilor electronice era in vigoare din 2002. Legea a fost modificata in 2018 si apoi in 2022. Obligatia se naste începând cu trimestrul următor celui în care încasările din cursul anului respectiv au depăşit plafonul cifrei de afaceri de  10.000 Euro în echivalent lei (vechiul plafon era de 50.000 euro) de la care se impune acest mod de incasare „digitalizat”. Prevederile articolului VII intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

 

Cote  TVA

Cota de TVA aplicabilă în sectorul HORECA se majorează de la 5% la 9%. Astfel, serviciile de restaurant şi de catering, cazarea în cadrul sectorului hotelier si al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping vor fi supuse cotei  TVA 9% .

Se va aplica cota de TVA de 19% pentru livrarea de băuturi alcoolice și nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate, care se încadrează codurile NC 2202 10 00 și 2202 99 începând cu 1 ianuarie 2023.

Nomenclatura combinată (NC) este sistemul de cod de opt cifre al UE, care cuprinde codurile Sistemului armonizat (SA) cu alte subdiviziuni ale UE. Aceasta servește tariful vamal comun al UE și furnizează statistici pentru comerțul în interiorul UE și între UE și restul lumii.

Se reglementează aplicarea cotei reduse de 9% atât pentru îngrășămintele și pesticidele chimice, cât și pentru cele care nu sunt chimice, utilizate în sectorul agricol. Pentru livrările de îngrășămintele și pesticidele chimice, se va aplica cota redusă de TVA de 9%, până la data de 31 decembrie 2031 inclusiv.

Pentru livrările de lemne de foc, se va aplica cota redusă de TVA de 5%, până la data de 31 decembrie 2029 inclusiv.

ATENTIE !

  • Daca utilizati casa de marcat in conexiune cu o aplicatie de vanzare si gestiune, nu trebuiesc facute schimbari in casa de marcat! Modificarea cotelor TVA va fi facuta din software, de catre dvs sau de catre departamentul de suport software, in cazul in care aveti activ acest tip de serviciu.
  • Daca utilizati manual casa de marcat, modificarea se va face de catre tehnicienii de service, in cadrul contractului de mentenanta al aparatului fiscal. Inainte de momentul interventiei trebuie sa identificati chiar dvs produsele la care se vor schimba cotele de TVA. Deoarece acest exercitiu necesita timp ,va recomandam sa incepeti configurarea listei, inainte de 1 ianuarie 2023 !

Pentru a sustine eficient efortul dvs , va punem la dispozitie aici un TABEL EXCEL care trebuie completat cu informatiile necesare acestor  modificari.

Concluzii…

Avand in vedere toate actiunile autoritatilor din ultima vreme, vezi conectarea caselor de marcat la ANAF, aplicatiile e-Factura si e-Transport  dar si proiectele cu fonduri europene , este evident ca viitorul busines-ului in Romania va fi  DIGITALIZAREA. Datorita aplicatiilor moderne  se va putea lucra mai usor atat cu autoritatile, cat si cu clientii, iar modul de lucru al agentilor economici din toate domeniile economiei va fi simplificat considerabil. Cei care vor lua startul mai devreme vor fi avantajati in fata celor care inca ezita, deoarece tot ceea ce pare acum Science-Fiction va deveni realitate in viitorul imediat.