Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE A COMPANIEI CRIA SOFT SOLUTIONS SRL
PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

Cria Soft Solutions S.R.L. denumită în continuare „ Cria Soft Solutions ”, cu sediul social cu sediul social în Judet Ilfov, str.8 Martie, nr.20E, Mogosoaia identificată prin J23/738/2013  și C.U.I. RO 31328572, având contul bancar numărul RO56INGB0000999903574838 deschis la ING BANK,  reprezentată prin administrator  Chirica Marian.

 

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul Cria Soft Solutions cu protecția datelor , in persoana domnului Marian Chirica la adresa de e-mail marian.chirica@tehnicafiscala.ro si numarul de telefon mobil 0753285951  ,  prin poștă sau curier la adresa Bucuresti, Sector 2, Str. Thomas Masaryk nr. 31– cu mentiunea: în atenția Responsabilului Cria Soft Solutions cu protecția datelor.

 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

 

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul absolut asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Intotdeauna primim informații de la dvs. astfel:

Când vă creați un cont tehnicafiscala.ro , ne transmiteți: numarul de telefon, adresa de e-mail, numele și prenumele;

În cadrul paginii dvs. personale din platforma www.tehnicafiscala.ro aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum:, număr telefon mobil, adrese de livrare, adresa alternativa de e-mail.

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, denumire societate,  adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, etc.

Destinatarul datelor cu caracter personal este: Cria Soft Solutions

Pe site-ul nostru www.tehnicafiscala.ro putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Intervalul de timp în care datele vor fi stocate este de: după caz, fie durata necesară pentru desfășurarea activităților întemeiate pe raporturi contractuale, fie un interval maxim de (cinci) ani.

Cria Soft Solutions recunoaște și garantează, între altele, principalele drepturi aplicabile în privința colectării/prelucrării datelor cu caracter personal, precum:

  • dreptul la informare;
  • dreptul de retragere a consimțământului;
  • dreptul de acces/rectificare/actualizare a datelor;
  • dreptul la ștergerea datelor;
  • dreptul la restricționarea prelucrării;
  • dreptul de opoziție;
  • dreptul la portabilitatea datelor;
  • dreptul de acces la intervenția umană, de exprimare a punctului de vedere și de contestare a deciziei bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
  • dreptul de a formula plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ale cărei date complete de contact pot fi găsite la adresa web dataprotection.ro

 

Drepturile sus-menționate și orice alte drepturi sau interese legitime circumscrise protecției datelor cu caracter personal pot fi exercitate prin simpla formulare a unei cereri comunicate Cria Soft Solutions (i) la adresa sediului social menționat mai sus; (ii) la adresa de e-mail marian.chirica@tehnicafiscala.ro sau (iii) la numărul de telefon 0753285951