Noutati legislative

Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Incepand cu 1 iulie 2020, aproape 50.000 de companii mari își vor conecta casele de marcat la serverele ANAF, urmând ca până la sfârșitul lunii ianuarie 2021, inca 50.000 de intreprinderi mijlocii si circa 450.000 de firme mici sa incheie procedura de conectare. Importul certificatului digital A.N.A.F. care va permite modificarea profilului, se efectueaza EXCLUSIV de catre tehnicianul unitatii de service acreditate.

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 527 din 19 iunie 2020

În vigoare de la 19 iunie 2020

 

ORDIN Nr. 2668/2020

Privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art.1 Se aprobă Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art.2 Obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) revine operatorilor economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Conectarea prevăzută la art. 1 se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 1 iulie 2020, cu respectarea următoarelor termene:

a) până la data de 30 septembrie 2020, operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;

b) până la data de 31 ianuarie 2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici;

c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1 februarie 2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Prin excepție de la prevederile de mai sus, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii declarației prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, cu respectarea următoarelor termene:

a) operatorii economici prevăzuți la lit. a), până la data de 30 septembrie 2020;

b) operatorii economici prevăzuți la lit. b), până la data de 31 ianuarie 2021;

c) operatorii economici prevăzuți la lit. c), în termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe site-ul ANAF în secțiunea Descărcare Declarații și se depune în format PDF, cu fișier XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Declarația pe propria răspundere prin care utilizatorul menționează că aparatul de marcat electronic fiscal va funcționa în modul de lucru offline, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic, după modelul prevăzut în continuare:

 

 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu B.I./C.I./pașaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., având CNP/NIF . . . . . . . . . ., în calitate de administrator/reprezentant legal al utilizatorului . . . . . . . . . ., având CIF/CNP/NIF . . . . . . . . . ., cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații*), declar pe propria răspundere următoarele:

*) Art. 326 privind falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Aparatul de marcat electronic fiscal cu numărul unic de identificare . . . . . . . . . . este instalat/utilizat la adresa din localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . .

Declar pe propria răspundere că adresa locului de instalare sau utilizare, după caz, este situată într-o zonă nedeservită de rețelele de comunicații electronice, motiv pentru care aparatul de marcat electronic fiscal va funcționa în modul de lucru offline.

Am luat cunoștință de obligația prevăzută la art. 31 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Dau prezenta declarație spre a fi utilizată în raporturile cu organele fiscale aflate în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Data . . . . . . . . . .                                                                                                                                                                                                                               Semnătura . . . . . . . . . .

Dotarea cu aparate de marcat cu jurnal electronic este obligatorie !

Conform datelor oficiale publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, in momentul publicarii acestui articol, stadiul implementării la zi a aparatelor de marcat noi este urmatorul:

· 616443 înregistrate în sistemul informativ al ANAF,

· 562770 cu identificator fiscal atribuit,

· 532347 în funcțiune la contribuabili.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]