Noutati legislative

Agentii economici obligați să utilizeze case de marcat cu jurnal electronic, pot să-și recupereze cheltuielile, conform unei legi care se aplică retroactiv din 01.08.2020

In Monitorul Oficial nr. 659 din 24.07.2020 a fost publicata Legea 153/2020 pentru completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal si a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.

Pe scurt, legea reglementeaza recuperarea contravalorii caselor de marcat achizitionate ,din impozitul pe profit, pe venitul microintreprinderilor, impozitul specific si impozitul P.F.A.-urilor, dupa caz.

Concret, cheltuielile respective vor putea fi scăzute din impozitul pe profit datorat pentru anul 2020. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se poate efectua în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

La articolul 25 alineatul (4) dupa litera ș) se introduce o noua litera , litera t) cu urmatorul cuprins:

t) cheltuielile reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la data punerii în funcțiune, potrivit legii; contribuabilii care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale scad costul lor de achiziție din impozitul pe profit datorat pentru trimestrul în care au fost puse în funcțiune, în cazul în care aceștia datorează impozit pe profit trimestrial, sau din impozitul pe profit anual, în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit potrivit prevederilor prezentei litere se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Măsura este inclusă în Legea 153/2020, care a fost publicată deja în Monitorul Oficial și care stabileste că incepand cu 1 august 2020, costurile cu achiziția caselor de marcat vor putea fi scăzute din impozitul pe profit. Imbucurator este faptul ca actul normativ extinde deducerea, retroactiv și pentru achizițiile caselor de marcat cumparate in anii 2018 și 2019 și din primele șapte luni din 2020 cu condiția ca la data achiziției aparatelor, contribuabilii să fi fost plătitori de impozit pe profit.

Prin derogare de la prevederile art. 25 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, contribuabilii care datorează impozit pe profit, la data determinării impozitului pe profit pentru anul 2020, scad din impozitul pe profit și costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999, achiziționate și puse în funcțiune în anul 2018, în anul 2019, precum și al celor puse în funcțiune în anul 2020 înaintea intrării în vigoare a prezentei legi, cu condiția ca la data achiziției respectivelor aparate de marcat electronice fiscal, contribuabilii să fi fost plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut de art. 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziționate și puse în funcțiune în anul 2018, în anul 2019, precum și al celor puse în funcțiune în anul 2020 înaintea intrării în vigoare a prezentei legi va reprezenta sume asimilate cheltuielilor nedeductibile la calculul impozitului pe profit, dar care se scad din impozitul pe profit al anului 2020. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentului alineat, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

In ceea ce priveste microintreprinderile, se abroga prevederea ca in cazul în care o microîntreprindere achiziționează case de marcat, valoarea de achiziție a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcțiune, potrivit legii (art.53 alin.(3)) si se introduc doua prevederi noi:

(1^6) Microîntreprinderile care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, scad costul de achiziție aferent lor din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în care au fost puse în funcțiune, în limita impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv.

(1^7) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (1^6) din impozitul datorat pe veniturile microîntreprinderilor se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

In ceea ce priveste P.F.A. se modifica modul de calcul al venitului net impozibil pentru activitati indepente si drepturi de proprietate intelectuala, astfel:

La articolul 118 alineatul (2) litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, prevăzute la lit. a), din care se deduce contribuția de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V – Contribuții sociale obligatorii și la care se adaugă costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, puse în funcțiune în anul respectiv.